pomagamykrzysiowi / Terapia i rehabiltacja / * Terapia Tomatisa
 
   Terapia i rehabiltacja
      * BKK
      * Delfinoterapia
      * Dogoterapia
      * Hipoterapia
      * Kinezyterapia
      * Masaż klasyczny
      * Met. Weroniki Sherborne
      * Mobilizacja stawów
      * Neuro-odruchy twarzy
      * Stymulacja taktykalna
      * Terapia neuromotoryczna
      * Terapia ręki
      * Terapia Tomatisa
      * Wspomaganie naturalne
      * Ergoterapia
   Czym jest MPDz ?
   Gdy dziecko jest chore
   Historia Krzysia
   Status ON
   Warto poczytać
   Kontakt
   Do Matek...
   Patronat medialny
   RMW

Napisz do nas:


Tłumacz strony:


Zajrzyj tutaj:

*http://www.centrumelf.pl
*http://www.centrumapf.pl
*http://www.tecza.org/node/23
*http://www.acentrum.pl
*http://www.olinek.com.pl

Prawa autorskie
Wszelkie opublikowane materiały i informacje na tej stronie stanowią własność serwisu www.pomagamykrzysiowi.zafriko.pl (z wyłączeni cytatów i odwołań do innych autorów). Powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystanie bez zgody właściciela serwisu jest prawnie zabronione (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 
Metoda Tomatisa Metoda Tomatisa - stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, wspomagająca metoda terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem.

Co to jest Metoda Tomatisa (SAPL)?

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu, zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako "trening uwagi słuchowej", "stymulacja słuchowa" lub "trening audio-psycho-lingwistyczny".
Głównym celem tego treningu jest wspomożenie funkcji słuchowej, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, wspierania funkcji językowych, komunikacyjnych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych. Terapia ta pomaga więc dzieciom z problemami szkolnymi (zaburzenia uwagi, mowy - w tym jąkanie, koncentracji, dysleksja), autyzmem, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również może wspomagać naukę języków obcych, walkę ze stresem i leczenie depresji.
Jest także szeroko stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem: śpiewaków, piosenkarzy, aktorów.
Jak to jest możliwe?
Narząd słuchu - ucho - oprócz zdolności do słyszenia pełni również bardzo ważne funkcje:
- kontroluje zmysł równowagi, koordynacji ruchowej oraz napięcia mięśniowego,
- przekazuje informacje dźwiękowe pochodzące z zewnątrz do centralnego układu nerwowego.
- Ucho jest również pewnego rodzaju dynamem, które dostarcza mózgowi energii niezbędnej do wykonywania innego rodzaju aktywności (energia ta zawarta jest w dźwiękach, które w swoim widmie zawierają dużo składowych o wysokiej częstotliwości.
 Najistotniejszą funkcją ucha, według Tomatisa, jest słuchanie - umiejętność aktywnego, świadomego odbierania dźwięków z otoczenia i czerpania z nich informacji (słyszenie natomiast jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu). Umiejętność ta rozwija się przez całe życie człowieka. Polega ona na odbieraniu istotnych bodźców przy równoczesnym filtrowaniu zbędnych informacji, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informatycznego. Jeśli proces ten ulegnie zaburzeniu i pojawią się problemy ze słuchaniem, mogą pojawić się trudności z nauką, komunikatywnością i zaburzenia zachowań społecznych.
Najczęstszymi objawami zburzenia uwagi słuchowej są: zaburzenia koncentracji uwagi
nadwrażliwość na dźwięki 
błędna interpretacja pytań
mylenie podobnie brzmiących słów
konieczność powtarzania poleceń
monotonny głos
ubogie słownictwo
trudności z czytaniem i pisaniem
nie muzykalność
słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe
niewyraźne pismo
mylenie strony lewej i prawej
męczliwość
nadaktywność
tendencje depresyjne
nadwrażliwość emocjonalna
brak wiary w siebie
nieśmiałość
drażliwość
wycofywanie się.
 Trening uwagi słuchowej, opracowany przez Alfreda Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany.
Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, w szczególności zaś te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu.
Ucho dominujące

 Ogromną rolę w procesie słuchania odgrywa tzw. lateralizacja słuchowa, czyli czynnościowa przewaga (większa sprawność) jednego ucha (podobnie jak ręki, nogi, oka). Według Tomatisa prawidłową lateralizacją jest lateralizacja prawouszna - zaletą takiej dominacji jest szybsze, bardziej precyzyjne przetwarzanie docierających informacji. Wynika to z połączenia prawego ucha z lewą, "racjonalną" półkulą mózgu, w której u większości osób znajduje się ośrodek mowy. Prawa półkula mózgu odpowiada m.in. za procesy emocjonalne. Współpracując między sobą obie półkule tworzą pełny obraz rzeczywistości i pozwalają reagować we właściwy sposób. Jednak osoby, u których dominuje ucho lewe w pierwszej chwili nieświadomie zwracają uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi, co może niekorzystnie wpływać na jakość komunikacji (np. nasilenie jąkania, zaburzenia głosu w silnie stresujących sytuacjach itp.)Trening uwagi słuchowej Tomatisa ćwicząc ucho wpływa na usprawnianie umiejętności komunikacyjnych, a poprzez to również na lepsze samopoczucie i wzrost wiary w siebie.
Jak wygląda trening ucha?
Ćwiczenia usprawniające uwagę słuchową polegają na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem" (Audia Pro). Muzyka podawana jest przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki docierają do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Dodatkowo jeden z etapów terapii koncentruje się na pracy z mikrofonem. Stosowany w treningu materiał dźwiękowy, zawierający utwory bogate w wysokie częstotliwości pobudza pracę mózgu dostarczając tzw. "energii słuchowej".  Jest ona niezbędna do działań twórczych i adaptacji do nieustannie zmieniających się warunków otaczającej rzeczywistości. Cały trening składa się z kilku faz, podzielonych okresami 1-2 miesięcznej przerwy, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do zmian w funkcjonowaniu. Każdy z etapów treningu trwa od 10 do 15 dni codziennej 2 godzinnej stymulacji (tj. cztery 30-minutowe seanse). Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną  fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta.  
Copyright ©2018 by pomagamykrzysiowi
Kreator Stron www