pomagamykrzysiowi / Terapia i rehabiltacja / * Terapia neuromotoryczna
 
   Terapia i rehabiltacja
      * BKK
      * Delfinoterapia
      * Dogoterapia
      * Hipoterapia
      * Kinezyterapia
      * Masaż klasyczny
      * Met. Weroniki Sherborne
      * Mobilizacja stawów
      * Neuro-odruchy twarzy
      * Stymulacja taktykalna
      * Terapia neuromotoryczna
      * Terapia ręki
      * Terapia Tomatisa
      * Wspomaganie naturalne
      * Ergoterapia
   Czym jest MPDz ?
   Gdy dziecko jest chore
   Historia Krzysia
   Status ON
   Warto poczytać
   Kontakt
   Do Matek...
   Patronat medialny
   RMW

Napisz do nas:


Tłumacz strony:


Zajrzyj tutaj:

*http://www.centrumelf.pl
*http://www.centrumapf.pl
*http://www.tecza.org/node/23
*http://www.acentrum.pl
*http://www.olinek.com.pl

Prawa autorskie
Wszelkie opublikowane materiały i informacje na tej stronie stanowią własność serwisu www.pomagamykrzysiowi.zafriko.pl (z wyłączeni cytatów i odwołań do innych autorów). Powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystanie bez zgody właściciela serwisu jest prawnie zabronione (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 
Terapia neuromotoryczna
ANETAGICZEWSKA
 mgrrehabilitacjiruchowej,
 pedagogspecjalny
 www.acentrum.pl
 Jest to metoda rehabilitacji, oparta na rozwoju neuromotorycznym człowieka. Podobnie jak w innych metodach neurorozwojowych (NDT Bobath, Vojty, Ayres), podczas terapii uwzględnia się poszczególne fazy rozwoju ruchowego człowieka. Za pomocą stymulacji obszarów neuromotorycznych i torowania nerwowo-mięśniowego dąży się do wyzwolenia prawidłowych reakcji odruchowych i nastawczych, a jednocześnie dąży się do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych (patologicznych wzorców ruchowych). Terapia neuromotoryczna polega na odpowiedniej stymulacji sensomotorycznej (czuciowo-ruchowej). W praktyce jest to połączenie elementów i technik zaczerpniętych z kilku metod neurofizjologicznych, takich jak m.in. NDT-Bobath, integracja sensoryczna J. Ayres, ruch rozwijający W. Sherborne, rytmiczny ruch K. Linde i H. Bloomberga, integracja odruchów S. Goddard. Wykorzystujemy tu także techniki stosowane w masażu klasycznym i innych metodach manualnych. Podczas terapii stosujemy następujące bodźce:
powierzchowny dotyk (masaż) skóry w obrębie całego ciała (głaskanie, rozcieranie uciskanie, rozciąganie),
głęboki dotyk (masaż proprioceptywny) w obrębie mięśni i stawów (ugniatanie, rozcieranie, wibracja),
stymulację punktów neuromotorycznych. Punkty neuromotoryczne są obszarem reakcji, na którym za pomocą stymulacji dotykowej proprioreceptywnej, wyzwalane są określone ruchowe odpowiedzi mięśniowe. Celem tych zabiegów jest uaktywnienie mięśni.
stymulację przedsionkowo-proprioceptywną (ruch)
 - Stymulacja bierna - bierny ruch kończynami i tułowiem dziecka według różnych wzorców
 - Stymulacja czynna (zamierzona) - Zachęcanie dziecka do pełzania, czworakowania, pionizowania się, oraz do sięgania, chwytania przedmiotów i manipulowania nimi.

 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TERAPII NEUROMOTORYCZNEJ
Normalizacja napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy, a przez to niedopuszczanie do powstania wtórnych zmian anatomicznych (przykurczów i zniekształceń kostno-stawowych).
Regulacja motoryki mięśni w celu uzyskania właściwego lub zbliżonego do normy wzorca ruchu (uzyskanie przez dziecko kontroli nad swoimi mięśniami, a dzięki temu nad ruchami całego ciała).
Normalizacja zaburzeń czucia powierzchownego i głębokiego (nadwrażliwość, podwrażliwość).
Doskonalenie świadomości własnego ciała i poszczególnych jego części (rozwijanie schematu ciała).
Doskonalenie koordynacji całego ciała w aktywnościach z zakresu dużej i małej motoryki.
Poprawa kontroli i planowania ruchu.
Wzmocnienie bezpieczeństwa emocjonalnego
Najważniejszą zasadą, jak w każdej metodzie neurofizjologicznej, jest wczesne rozpoczęcie stymulacji układu nerwowego. Najlepsze efekty terapii można osiągnąć u niemowląt i małych dzieci ze względu na zjawisko ?plastyczności mózgu". Plastyczność mózgu jest to zdolność do przejmowania funkcji tych części mózgu, które nie funkcjonują prawidłowo, oraz zdolność do reorganizacji budowy i działania w odpowiedzi na sygnały płynące ze środowiska zewnętrznego. Mózg ma zdolność do wytwarzania nowych synaps (połączeń między neuronami), które otaczają martwe lub źle funkcjonujące obszary, a dzięki temu wpływa na poprawę rozwoju psychomotorycznego dziecka.

ĆWICZENIA NA PRZEKRACZANIE LINII ŚRODKA
1. Ruchy naprzemienne
2. Leniwe ósemki dla oczu
Stań. Wyciągnij przed siebie lewą rękę, zaciśnij pięść a kciuk skieruj do góry, narysuj płynnym nieprzerwanym ruchem w powietrzu po kształcie położonej ósemki (symbol nieskończoności) wodząc oczami za ręką- głowa nieruchomo. Zacznij pośrodku, rysuj w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara – do góry, z tyłu i dookoła, i z powrotem do środka, a teraz zgodnie ze wskazówkami – do góry, z tyłu, dookoła i z powrotem do środka. Zakreśl ósemkę po 5 razy każdą ręką osobno lub 5 razy dwiema rękami razem.
Leniwe ósemki - koordynacja wzroku, obwodowe widzenie, aktywizacja mózgu dla przekraczania środkowej wizualnej linii, integracja półkul mózgowych, mechanizm czytania (ruch oczu z lewej do prawej), rozpoznawanie znaków przy pisaniu, płynność pisania, czytanie ze zrozumieniem, poprawiają poczucie równowagi,, zdolność postrzegania obydwoma oczyma
Inne odmiany tego ćwiczenia:
- Pisanie ręką w powietrzu: Trzymaj kciuk na wysokości oka w linii środkowej ciała na
odległość łokcia. Trzymając głowę nieruchomo zakreślaj kciukiem poziome ósemki
w powietrzu, wodząc za palcem wzrokiem .Powtórz ćwiczenie po 3 razy każdą ręką.
Potem połącz oba kciuki tworząc X. Koncentrując się na środku X śledź złączone kciuki
zakreślając nimi leniwą ósemkę.
- Słoń: Wykonuj te same ruchy co przy „leniwych ósemkach”, tak jakby robił to słoń.
Połóż lewe ucho na lewym ramieniu i patrz wzdłuż wyciągniętego ramienia- trąby słonia.
Śledź wzrokiem ruch końców palców, które malują wzór leniwej ósemki
Pisanie symetryczne oburącz
- ćwiczenie to wymaga wykorzystania obydwóch półkul mózgowych, poprawia orientację w przestrzeni, ułatwia zapamiętywanie
Rysuj obydwiema rękami jednocześnie, nie odrywając ołówka od papieru
Zacznij od prostych rysunków : choinka, domek, rząd serc – jedno pod drugim itp., wykonuj lustrzane ruchy rąk ( np. lewą stronę choinki – rysuj lewą ręka, prawą stronę – prawą ręką).
Możesz pisać swoje imię od środka na zewnątrz ( lub od zewnątrz do środka, jeśli jesteś leworęczny).Wykorzystaj to ćwiczenie do zapisywania słów czy wzorów, które chcesz zapamiętać.
Można też pisać ręką w powietrzu lub na plecach kolegi.


3. Słoń
Wyciągnij lewą rękę w przód, grzbietem dłoni do góry, głowę połóż na ramieniu wyciągniętej ręki, nogi w kolanach lekko ugięte, mały rozkrok. Rysuj ręką w powietrzu obszerne leniwe ósemki (ucho przyklejone do ramienia). Całe ciało prostuj. następnie to samo z prawą ręką. Pamiętaj, że kierunek pisania w lewo do góry.
Słoń - stymulacja mowy wewnętrznej, twórcze myślenie, słuchanie własnego głosu, rozwój pamięci długoterminowej, zintegrowane widzenie, słyszenie i ruch; mowa, pismo, zapamiętywanie.
4. Leniwa ósemka alfabetyczna
Najpierw narysuj kilka leniwych ósemek a potem wpisz w kształt leżącej ósemki małe litery alfabetu, zachowując kierunek w lewo do góry.
Alfabetyczne ósemki - zasady pisowni, twórcze pisanie, koordynacja „ręka - oko”, rozpoznawanie i kodowanie symboli, zdolności manualne, precyzja ruchów, ortografia.
5. Motyl na suficie
Podnosimy do góry głowę. Nosem na suficie kreślimy leżące ósemki. Zaczynamy w lewo do góry. Motyl na suficie - koordynacja wzrokowo ruchowa, mechanizm czytania i pisania.
6. Kołyska
Usiądź na podłodze, ręce lekko ugięte oprzyj z tyłu utrzymując tułów podniesiony. Nogi zegnij w kolanach i podnieś stopy do góry. Usuń napięcie w jednym biodrze potem w drugim, robiąc nieduże ruchy nogami. Kołyska - rozwój zdolności do pracy w środkowym polu ciała, umiejętności wzrokowego śledzenia za ruchami w kierunku od lewej do prawej strony, nawyki skupiania uwagi i zrozumienia.
7. Rowerek
Podnieś ręce i głowę do góry, obejmij głowę dłońmi i podtrzymuj ją. Prawym łokciem dotykaj lewego kolana, potem lewym łokciem prawego kolana, itd. Oddychaj rytmicznie.
Rowerek - integracja lewej i prawej strony ciała, czytanie, umiejętność słuchania, pismo, zasady pisowni, matematyka.
8. Krążenie szyją
Zwieszamy ciężko głowę i krążymy nią zaczynając w lewą stronę.
Krążenie szyją - czytanie ze zrozumieniem, wyrażanie emocji ,myślenie pamięć, matematyka.
 

 
Copyright ©2018 by pomagamykrzysiowi
Kreator Stron www