pomagamykrzysiowi / Terapia i rehabiltacja / * Dogoterapia
 
   Terapia i rehabiltacja
      * BKK
      * Delfinoterapia
      * Dogoterapia
      * Hipoterapia
      * Kinezyterapia
      * Masaż klasyczny
      * Met. Weroniki Sherborne
      * Mobilizacja stawów
      * Neuro-odruchy twarzy
      * Stymulacja taktykalna
      * Terapia neuromotoryczna
      * Terapia ręki
      * Terapia Tomatisa
      * Wspomaganie naturalne
      * Ergoterapia
   Czym jest MPDz ?
   Gdy dziecko jest chore
   Historia Krzysia
   Status ON
   Warto poczytać
   Kontakt
   Do Matek...
   Patronat medialny
   RMW

Napisz do nas:


Tłumacz strony:


Zajrzyj tutaj:

*http://www.centrumelf.pl
*http://www.centrumapf.pl
*http://www.tecza.org/node/23
*http://www.acentrum.pl
*http://www.olinek.com.pl

Prawa autorskie
Wszelkie opublikowane materiały i informacje na tej stronie stanowią własność serwisu www.pomagamykrzysiowi.zafriko.pl (z wyłączeni cytatów i odwołań do innych autorów). Powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystanie bez zgody właściciela serwisu jest prawnie zabronione (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 
Dogoterapia to metoda wykorzystująca w rehabilitacji niepełnosprawnych odpowiednio przygotowane psy.
 To system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci dotkniętych takimi chorobami, jak; autyzm, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, niedowład kończyn oraz wieloma innymi.
 
 Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa, dzieci dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia. Rozluźnione, w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach. Radość i uśmiech jest widoczny na ich twarzach. Tutaj udział psa służy wzmocnieniu rehabilitacji, wszechstronnie oddziałując na psychikę, odczucia i zdrowie dziecka.


Dogoterapia

Definicja dogoterapii przyjęta oficjalnie przez Fundację Przyjaciel brzmi: jest to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną forma terapii a stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych.
Spotkania z psami ( a także z innymi zwierzętami) mogą przyjmować różne formy. Mogą to być spotkania jednorazowe lub ciągłe, mające na celu dostarczenie pozytywnych emocji lub  na przykład kształtujące funkcje poznawcze.
Opracowała Wioletta Bartkiewicz - psycholog

Zajęcia dogoterapii z udziałem psów pomagają:

-przełamać lęk przed psami pogłębiać kontakt z nim poprzez podchodzenia do psa, głaskanie go i przytulanie się
-kształtować orientację w schemacie własnego ciała
-poznawać budowę ciała zwierzęcia
-stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku
-ćwiczyć koncentrację uwagi
-wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa
-doskonalić sprawność ruchową poprzez ćwiczenia wykonywane przez dziecko we współdziałaniu z psem
-kształtować i rozwijać umiejętność okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami
-doskonalić umiejętność naśladowania ruchu całego ciała i poszczególnych gestów poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich (z pomocą terapeuty, nauczyciela, samodzielnie) np. chodzenie, siadanie, leżenie
-uczyć wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa np. karmienia, czesania, wycieranie pyska
-uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami
-kształtować nawyki higieniczne związane z kontaktem z psami np. mycie rąk po zakończeniu zajęć
-uczyć samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego -wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa np. karmienie, prowadzenie na smyczy

Zaobserwować można:

-duże ożywienie chorych w kontakcie ze zwierzętami
-wyzwalanie reakcji pozawrebalnych np. ożywionej gestykulacji
-wyzwalanie reakcji głosowych np. naśladowanie szczekania psa
-wyzwalanie spontanicznej aktywności werbalnej poprzez wywoływanie okrzyków radości i wyrazów dźwiękonaśladowczych np. "ej!", "och!", "tu!", "bach!", "hop!", "hau!"
-pojawianie się pierwszych adekwatnych reakcji słownych np. wymówienie imienia psa
-powtarzanie wyrazu "pies", imion psów, imion terapeutek (z podziałem na sylaby i całościowo)
-próby samodzielnego użycia ćwiczonych wyrazów w adekwatnych sytuacjach
-wzbogacenie zasobu słownictwa biernego tzn. rozumienie słów związanych z dzieckiem, psem (nazwy części ciała, nazwy czynności, nazwy cech, nazwy akcesoriów związanych z psem)
-wzrost umiejętności wyrażania swoich uczuć w sposób werbalny i niewerbalny (gestami, mową ciała) w zależności od możliwości dziecka.

Zajęcia z udziałem psów pozwalają także:

-doskonalić sprawność aparatu cyrkulacyjnego: języka, warg, żuchwy
-doskonalić sprawność aparatu oddechowego, który maja ścisły związek z usprawnianiem porozumiewania się dziecka z otoczeniem za pomocą mowy.
 
 
Copyright ©2018 by pomagamykrzysiowi
Kreator Stron www